Tak

balkonplattorAslon® takterrassplattor har ett antal mycket goda egenskaper. En av dessa är att terrassplattorna släpper igenom vatten, så att regnvatten sjunker igenom plattorna och kan rinna undan via undersidans nabbmönster.

ANDRA GODA EGENSKAPER HOS ASLON® TAKTERRASSPLATTOR:

  • lättvikt; 1 m2 väger ca. 18,4 kilogram
  • ljuddämpande, barnvänlig
  • skyddar den befintliga takbeläggningen, isolerande
  • enkel att lägga
  • frostbeständig
  • återvinningsbar


ASLON® TAKTERRASSPLATTOR PÅ BALKONGEN
Förutom att den används på takterrasser tillämpas plattan ofta som balkongbeklädnad.

ASLON® TAKTERRASSPLATTOR SOM GÅNGSTIG PÅ TAK OCH PÅ UTBYGGNADER
Gångstigar är avsedda att skydda takbeklädnaden och sörja för att utrustning på taket ändå är väl åtkomlig för reparation. På taken runt huset (fönsterkapell, garage, skjul och tillbyggnader) läggs plattorna för att t.ex. bära en stege när du tvättar fönstren, även detta är avsett att skydda takbeklädnaden.


Priser från